Wiza turystyczna do Stanów Zjednoczonych

Obywatele zagraniczni mogą wjechać na terytorium Stanów Zjednoczonych w jednym z 2 celów, turystycznym lub służbowym:

  1. W ramach programu zniesienia wiz
  2. Na podstawie wizy na pobyt czasowy do Stanów Zjednoczonych, takiej jak wiza służbowa B-1 lub wiza turystyczna B-2

W application.estavisaus.org specjalizujemy się w pomaganiu wnioskodawcom z krajów objętych programem zniesienia wiz z procesem składania wniosku o ESTA (elektroniczny system zezwolenia na podróż).

Program zniesienia wiz

Program zniesienia wiz jest programem rządowym Stanów Zjednoczonych, w ramach którego obywatele wszystkich krajów objętych programem zniesienia wiz mogą wjeżdżać na terytorium Stanów Zjednoczonych w celach służbowych lub podróżnych na maksymalny okres 90 dni, bez konieczności uzyskiwania wizy. Zaletą udawania się do Stanów Zjednoczonych w ramach programu zniesienia wiz jest możliwość podróżowania do tego kraju bez konieczności przygotowywania formalności z długim wyprzedzeniem. Jednak nie każdy może wjechać na terytorium Stanów Zjednoczonych w ramach programu zniesienia wiz. Taka możliwość dotyczy wyłącznie obywateli krajów, które kwalifikują się do wnioskowania o taką możliwość, jeśli zatwierdzono ich wniosek o zezwolenie na pobyt w Stanach Zjednoczonych przez maksymalnie 90 dni bez posiadania wizy.

Wiza turystyczna B-2

Obywatele większości krajów potrzebują wizy na pobyt czasowy (wizy biznesowej B-1 lub wizy turystycznej B-2), aby móc wjechać na teren Stanów Zjednoczonych. W ciągu ostatnich lat, ze względu na zwiększoną kontrolę większości wnioskodawców, proces składania wniosków o wizę stał się bardziej złożony. Proces składania wniosku o wizę do Stanów Zjednoczonych różni się kompletnie od procesu ubiegania się o ESTA. Proces składania wniosku o wizę obejmuje wiele formularzy aplikacyjnych oraz bezpośrednią rozmowę w konsulacie lub ambasadzie Stanów Zjednoczonych. Jednym z wielu wymogów będzie udokumentowanie silnych powiązań ze swoim krajem zamieszkania. Skorzystanie z wizy turystycznej podczas podróży do Stanów Zjednoczonych ma kilka zalet w porównaniu z podróżowaniem w ramach programu zniesienia wiz, między innymi możliwość zmiany statusu i przedłużenia pobytu.

Korzystając z naszej witryny internetowej, akceptujesz nasze zasady dotyczące plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej. Zgadzam się